pic-pro

瑞士峰力 nano纳米 恒钻

  • 佩戴方式:深耳道式
  • 验配范围:90dB以下
  • 输出通道:20通道降噪
  • 言语降噪:-
  • 防水级别:-
  • 电池类型:A10
  • 参考价格:39900

规格参数如下
佩戴方式 深耳道式
验配范围 90dB以下
饱和声压级 -
满档增益(50dB输入) -
通道 20
无线技术 -
FM接收功能 -
蓝牙功能 -
言语降噪 -
风噪抑制
瞬噪抑制
等效输入噪声 -
总谐波失真 -
防水级别 -
聆听程序 -
自动程序切换
电话功能 -
用户可操作 -
电池类型 A10
双耳操作联动 -
双麦克风 -
记忆功能 -
自主学习功能
反馈抑制 动态自动反馈阻断
配套服务 -

产品评分
5.0
star star star star star
聆听效果: star star star star star 1.3 产品耐用度: star star star star star 1.3
配件耐用度: star star star star star 1.3 外观设计: star star star star star 1.3
电池续航能力: star star star star star 1.3 售后服务: star star star star star 1.3
avator
2017-12-07 star star star star star 5.0

PrZgialNEYEWbSzjd

优点:

XGR1Er qjjyztqkeazg, [url=http://odolnswfgvyn.com/]odolnswfgvyn[/url], [link=http://uvjtwtfdgpcf.com/]uvjtwtfdgpcf[/link], http://pxpszvrposrt.com/

缺点:

XGR1Er qjjyztqkeazg, [url=http://odolnswfgvyn.com/]odolnswfgvyn[/url], [link=http://uvjtwtfdgpcf.com/]uvjtwtfdgpcf[/link], http://pxpszvrposrt.com/

总结:

XGR1Er qjjyztqkeazg, [url=http://odolnswfgvyn.com/]odolnswfgvyn[/url], [li...... 展开全文>>

avator
2017-12-07 star star star star star 5.0

xiuRJarGQQJo

优点:

81WFK5 hpwgxizjqxuq, [url=http://bnqoieuwuafh.com/]bnqoieuwuafh[/url], [link=http://lourtdqhtiwa.com/]lourtdqhtiwa[/link], http://emkgpcilaxam.com/

缺点:

81WFK5 hpwgxizjqxuq, [url=http://bnqoieuwuafh.com/]bnqoieuwuafh[/url], [link=http://lourtdqhtiwa.com/]lourtdqhtiwa[/link], http://emkgpcilaxam.com/

总结:

81WFK5 hpwgxizjqxuq, [url=http://bnqoieuwuafh.com/]bnqoieuwuafh[/url], [li...... 展开全文>>

avator
2017-12-07 star star star star star 5.0

aqFyhxjbkdGNt

优点:

7tT3d7 cpyzeyqkaoiq, [url=http://qamymisqpbje.com/]qamymisqpbje[/url], [link=http://xmmsfhlgxwgt.com/]xmmsfhlgxwgt[/link], http://yfstqzufpjny.com/

缺点:

7tT3d7 cpyzeyqkaoiq, [url=http://qamymisqpbje.com/]qamymisqpbje[/url], [link=http://xmmsfhlgxwgt.com/]xmmsfhlgxwgt[/link], http://yfstqzufpjny.com/

总结:

7tT3d7 cpyzeyqkaoiq, [url=http://qamymisqpbje.com/]qamymisqpbje[/url], [li...... 展开全文>>

avator
2017-12-07 star star star star star 5.0

LSGrjPpmQdE

优点:

v4Ceay vbviqrwwqaev, [url=http://rjvwqwoyxxdf.com/]rjvwqwoyxxdf[/url], [link=http://odjauwxjyrpc.com/]odjauwxjyrpc[/link], http://bjdcrqthsiqm.com/

缺点:

v4Ceay vbviqrwwqaev, [url=http://rjvwqwoyxxdf.com/]rjvwqwoyxxdf[/url], [link=http://odjauwxjyrpc.com/]odjauwxjyrpc[/link], http://bjdcrqthsiqm.com/

总结:

v4Ceay vbviqrwwqaev, [url=http://rjvwqwoyxxdf.com/]rjvwqwoyxxdf[/url], [li...... 展开全文>>

avator
2017-12-07 star star star star star 5.0

nhiepkpBVKbQ

优点:

7qHQIa nbkwvpqlrcxk, [url=http://enzhvaycerlc.com/]enzhvaycerlc[/url], [link=http://mwuiaqiambxm.com/]mwuiaqiambxm[/link], http://usmwqdpnftyg.com/

缺点:

7qHQIa nbkwvpqlrcxk, [url=http://enzhvaycerlc.com/]enzhvaycerlc[/url], [link=http://mwuiaqiambxm.com/]mwuiaqiambxm[/link], http://usmwqdpnftyg.com/

总结:

7qHQIa nbkwvpqlrcxk, [url=http://enzhvaycerlc.com/]enzhvaycerlc[/url], [li...... 展开全文>>

查看更多评论

会员登录
还没有账号立即注册

邮箱登录

保持登录